Thứ 5, 30/11/2023, 14:00[GMT+7]

Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre xã Vũ Đoài: An toàn phòng, chống dịch Covid-19 để ổn định sản xuất

Thứ 6, 31/12/2021 | 15:31:59
7,367 lượt xem
Đến thời điểm này, hầu hết người lao động của Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư đã trở lại nhà máy làm việc sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động do bùng phát dịch Covid-19. Công ty và mỗi người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để ổn định sản xuất, hoàn thành các đơn hàng dịp cuối năm.

Video: 311221-_CONG_TY_SPECTRE_XA_VU_DOAI_web.mp4

 Quỳnh Lưu - CTV Xuân Tiến