Chủ nhật, 24/09/2023, 06:21[GMT+7]

Tiền Hải: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ 4, 02/11/2022 | 15:57:54
8,784 lượt xem
Sáng 2/11, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Huyện ủy Tiền Hải đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp ủy, lực lượng vũ trang, và quần chúng nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Trong đó, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã; hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Kinh tế địa phương phát triển tương đối toàn diện và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). 

Nhân dịp này, Huyện ủy Tiền Hải đã tặng giấy khen cho 63 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Mạnh Thắng