Chủ nhật, 04/12/2022, 06:35[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ 6, 04/11/2022 | 15:15:41
6,457 lượt xem
Sáng ngày 4/11, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tới dự có đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

10 năm qua, các cấp, ngành huyện Quỳnh Phụ tích cực quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhờ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) trong huyện về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được nâng lên một bước. Việc vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được duy trì có nền nếp, đạt hiệu quả. Chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT ngày càng được nâng cao. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương được triển khai toàn diện, đạt hiệu quả. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; tinh thần cảnh giác cách mạng cao, kiên quyết làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ khen thưởng. 

Nhân dịp tổng kết, 16 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ khen thưởng.

Nguyễn Cường