Thứ 6, 31/05/2024, 03:10[GMT+7]

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Thứ 6, 24/11/2023 | 20:30:45
17,863 lượt xem
Chiều ngày 24/11, đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Trung ương do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương làm trưởng đoàn kiểm tra công tác GDQP&AN tại tỉnh Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Hội đồng GDQP&AN tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thời gian qua, công tác GDQP&AN ở Thái Bình được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tích cực, toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hội đồng GDQP&AN tỉnh đã tổ chức tốt việc bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo phối hợp, tuyên truyền về GDQP&AN. Từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2023, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 11.364 người, đạt gần 85% so với kế hoạch. Toàn tỉnh đã tổ chức GDQP&AN cho 118.201 học sinh, sinh viên của 47 trường đại học, cao đẳng và THPT, đạt 99,6%. Công tác phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân được quan tâm thường xuyên. Bộ CHQS tỉnh  là cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh đã phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về GDQP&AN trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú. Từ đầu năm 2022 đến nay, hội đồng GDQP&AN các cấp đã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho gần 1.200 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác vận động quần chúng của các cơ quan, đơn vị; phối hợp xây dựng gần 1.000 chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Biên phòng toàn dân”… trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Video: 2411th%E1%BB%B1c_hi%E1%BB%87n_t%E1%BB%91t_c%C3%B4ng_t%C3%A1c_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_v%C3%A0_an_ninh.mp4?_t=1700834500

 


Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và tỉnh Thái Bình tại buổi kiểm tra.

 Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác GDQP&AN trên địa bàn tỉnh thời gian qua.Thành viên đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác GDQP&AN thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp  thực hiện tốt hơn công tác GDQP &AN trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thái Bình xác định công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, công tác GDQP&AN nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, luôn song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn đã góp phần thu hút các nhà đầu tư đến với Thái Bình. Bởi vậy, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác này. Hoạt động của hội đồng GDQP&AN các cấp bảo đảm theo quy chế, quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các thành viên đoàn kiểm tra. Cùng với thực hiện tốt việc giáo dục kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo kế hoạch, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm mở rộng bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng đặc thù như chức sắc, chức việc các tôn giáo, công nhân, người lao động các doanh nghiệp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả những kết quả Thái Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác QP&AN thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác GDQP&AN trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội đồng GDQP&AN tỉnh nghiêm túc tiếp thu, rà soát các tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, từ đó xác định rõ những nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân khách quan để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch; thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Quân khu 3 và của tỉnh về công tác GDQP&AN; đa dạng hóa, đổi mới phương pháp tuyên truyền, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, các luật có liên quan… góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng mở rộng các đối tượng GDQP&AN, bồi dưỡng kiến thức QP&AN toàn dân. Cơ quan quân sự các cấp tăng cường công tác phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác GDQP&AN, giáo dục pháp luật, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới biển... Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng GDQP&AN các cấp, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, biên phòng, MTTQ. Cùng với đó, Thái Bình  tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác GDQP&AN.

Trước đó, sáng ngày 24/11, đoàn đã kiểm tra công tác GDQP&AN tại Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Đông Hưng.

Xuân Phương - Tiến Đạt