Thứ 2, 27/05/2024, 01:39[GMT+7]

Thái Thụy: Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ

Thứ 3, 16/04/2024 | 17:26:29
13,239 lượt xem
Chiều ngày 16/4, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy trao giấy khen cho 29 tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm 2024, huyện Thái Thụy đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Huyện đã bàn giao 432 công dân cho 11 đơn vị đầu mối (390 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), 42 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Trong đó, công dân tham gia NVQS tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 là 72%; trình độ cao đẳng, đại học đạt 16,41%; trình độ văn hóa THPT đạt 69%; độ tuổi từ 18-21 tuổi đạt 67%. Lễ giao nhận quân được huyện tổ chức trang trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định, tạo không khí phấn khởi cho tuổi trẻ Thái Thụy lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Hội đồng NVQS huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy trách nhiệm của các thành viên, chú trọng đến những xã khó khăn để kịp thời chỉ đạo; tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS, Luật Công an nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác tuyển quân, kịp thời động viên công dân nhập ngũ về vật chất và tinh thần; nâng cao chất lượng tuyển quân, tạo đột phá chọn nguồn đối với công dân có trình độ cao đẳng, đại học.

Lãnh đạo huyện Thái Thuỵ trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Thái Thụy đã trao giấy khen cho 29 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Nguyễn Thắm