Thứ 3, 21/05/2024, 13:07[GMT+7]

Tiền Hải: Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:04:48
12,982 lượt xem
Sáng ngày 19/4, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2024, huyện Tiền Hải đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Huyện đã bàn giao 376 công dân cho 11 đơn vị đầu mối, trong đó có 340 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), 36 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Số công dân tham gia NVQS năm 2024 đều bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, tuổi đời, sức khỏe, trình độ văn hóa. Trong đó, có hơn 66% sức khỏe loại 1 và loại 2, sức khỏe loại 3 đạt gần 34%; trình độ cao đẳng, đại học đạt 15,4%; trình độ văn hóa THPT đạt 58,7%; độ tuổi từ 18 đến 21 tuổi đạt hơn 90%. Lễ giao quân được huyện tổ chức nhanh gọn, đúng luật định.

Để làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, huyện Tiền Hải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng NVQS, phát huy trách nhiệm của các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo sâu sát đến cơ sở, từng nhiệm vụ. Đổi mới các tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, trong đó, tiến hành tuyên truyền sâu rộng, đa dạng về hình thức, chú trọng tuyên truyền ở các địa phương còn khó khăn trong công tác tuyển quân. Các địa phương phải thành lập các tổ, đội liên ngành bám sát cơ sở, nắm bắt tới từng hộ gia đình có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành của công dân; phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác tuyển quân, kịp thời động viên công dân nhập ngũ về vật chất và tinh thần…

Lãnh đạo huyện Tiền Hải trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Tiền Hải đã trao giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Trần Tuấn