Thứ 5, 23/03/2023, 21:46[GMT+7]

Đà Nẵng quán triệt các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 13/09/2022 | 18:08:31
144 lượt xem
Chiều 13/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị Quán triệt các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dự Hội nghị, có hơn 500 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể chính trị; Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Công an thành phố, Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố và Thường trực Đảng ủy 56 phường, xã ở Đà Nẵng…

Đại biểu dự Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phổ biến, quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kết luận của Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu dự Hội nghị cũng nghe Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW; quán triệt Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng đã trình bày các tham luận chuyên đề về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Cụ thể như: kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; công tác kiểm tra, giám sát đề phòng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: các đại biểu cần ghi nhớ 19 biểu hiện tiêu cực để nhận diện và ngăn chặn từ gốc, đây là vấn đề rất nhức nhối trong xã hội hiện nay. Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm của các cấp, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với chế độ, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa tương xứng với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đầy đủ, nên xã hội chưa thấy hết được ý nghĩa, kết quả tích cực;

Cơ chế chính sách còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xử lý chậm, kéo dài, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật; tình trạng sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong thực thi công vụ vẫn còn, gây bức xúc trong xã hội...

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng Kế hoạch và tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, địa phương mình, đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo đến từng chi bộ tổ chức sinh hoạt và thảo luận, làm rõ 19 biểu hiện tiêu cực gắn với từng cá nhân, gắn với vị trí, nhiệm vụ công tác để xác định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo nhandan.vn