Thứ 4, 31/05/2023, 11:03[GMT+7]

Hoà Bình: Đảm bảo cấp nước sạch an toàn, chất lượng đúng quy chuẩn

Thứ 4, 05/10/2022 | 17:30:29
478 lượt xem
Mới đây, UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Hoà Bình tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Theo đó, để tăng cường công tác đảm bảo cấp nước sạch an toàn, liên tục, ổn định với số lượng ngày càng lớn và chất lượng đúng quy chuẩn trong thời gian tới nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân trong tỉnh Hoà Bình và thành phố Hà Nội.

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Văn bản số 1423/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục. Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nội dung để đảm bảo việc cung cấp nước sạch an toàn, ổn định cho nhân dân trong khu vực sử dụng nguồn nước sạch Sông Đà.

Tỉnh Hoà Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu uỷ ban tỉnh chỉ đạo thực hiện Quy hoạch. phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 đã được phê duyệt đồ án tại Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. Trong đó, chú trọng thực hiện nội dung tham mưu, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát thất thu nước sạch tỉnh Hoà Bình. Xây dựng kế hoạch kiểm tra cấp nước an toàn tại các đô thị thị trấn huyện lỵ và thành phố theo quy định.

Đồng thời, giao Sở NN&PTNT tổ chức quản lý, thực hiện Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 30/12/2014. Sở Y tế chủ trì, đôn đốc Ban soạn thảo, xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022 được thành lập theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 UBND tỉnh Hòa Bình.

Theo suckhoedoisong.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày