Thứ 5, 20/06/2024, 09:40[GMT+7]

Hội thảo “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”

Thứ 6, 21/10/2022 | 15:32:20
10,588 lượt xem
Sáng ngày 21/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo. 

Tỉnh Thái Bình có 194.400 CNLĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp, chiếm 18,4% tổng lực lượng lao động toàn tỉnh. Thời gian qua, đội ngũ CNLĐ của tỉnh có sự phát triển nhanh về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng; trình độ, kỹ năng tay nghề, năng suất lao động ngày một nâng lên, qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đội ngũ CNLĐ còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới như: trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của CNLĐ chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế; ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp chưa cao...

Tại hội thảo, các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để xây dựng đội ngũ CNLĐ có trình độ, tay nghề đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, trong đó tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền và vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ CNLĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhà khoa học tham gia góp ý vào dự thảo Đề án. 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án có ý nghĩa rất quan trọng, bởi Thái Bình là tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, có Khu kinh tế và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thu hút nhiều dự án lớn đầu tư tại tỉnh. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm thúc đẩy kinh tế của tỉnh. Để xây dựng đội ngũ CNLĐ có chất lượng cần phải phân tích và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, dự báo tình hình trong thời gian tới. Các mục tiêu, chỉ tiêu trong Đề án phải chi tiết và cụ thể, bám sát vào tình hình thực tế tại tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung vào giải quyết tồn tại, hạn chế và mang tính đột phá. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu, bổ sung sớm hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nguyễn Cường