Thứ 5, 05/10/2023, 03:25[GMT+7]

Cần Thơ: Phấn đấu tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch năm 2023 đạt 96,22%

Thứ 6, 10/03/2023 | 11:58:10
924 lượt xem
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 687/UBND-XDĐT về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. Theo đó, chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023 là 96,22%, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị đạt 99,2%.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xây dựng đường ống mới trên địa bàn quận Cái Răng.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tại Công văn số 439/SXD-HTKT ngày 21/02/2023, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023 là 96,22%, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị đạt 99,2%. Mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn đô thị thuộc phạm vi các đơn vị cấp nước đô thị để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch cho người dân tại các quận và thị trấn thuộc huyện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chuyên ngành, UBND quận, huyện trong việc đảm bảo cung cấp, mở rộng nước sạch trên địa bàn đô thị. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt được so với chỉ tiêu đề ra.

Chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt 99,2% năm 2023. Theo đó, quận Ninh Kiều 100%; quận Bình Thủy 99,55%; quận Ô Môn 99,20%; quận Thốt Nốt 99,88%; quận Cái Răng 99,22%; Thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) 99,85%; Thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai) 99,95%; Thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) 100%; Thị trấn Vĩnh Thạnh và thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) 99,86%.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng Cần Thơ chủ trì kiểm tra, theo dõi, tổng hợp số liệu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chỉ đạo, phối hợp UBND quận, huyện và các phòng chuyên môm trực thuộc các đơn vị cung cấp nước sạch (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt, Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số liệu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, tổng hợp số liệu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch toàn thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện theo định kỳ (ngày 15/4/2023, 15/6/2023, 15/9/2023, 15/11/2023).

Các đơn vị cung cấp nước sạch (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt, Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện trong việc rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch trên địa bàn quận, huyện trong phạm vi mình cung cấp để đạt được các chỉ tiêu của thành phố Cần Thơ đề ra, đặc biệt là quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn; Thị trấn: Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Thạnh An.

Sông Hậu cung cấp nguồn nước thô cho Nhà máy nước Hưng Phú.

Có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, thay thế hệ thống mạng đường ống cấp nước cũ, nhằm bảo đảm đồng bộ hệ thống mạng quy hoạch, áp lực, chất lượng nước sạch trên toàn hệ thống. Tăng cường công tác xử lý nước, đảm bảo an toàn nguồn nước thô, chất lượng nước sạch, lưu lượng, áp lực nước ngày càng nâng cao để phục vụ, cung cấp nước sạch cho người dân. Cung cấp số liệu liên quan đến hiện trạng, kế hoạch phát triển về cấp nước sạch cho đơn vị mình cung cấp, quản lý (cập nhật lên bản đồ) đến Sở Xây dựng, UBND quận, huyện theo định kỳ. Báo cáo kết quả thực hiện đấu nối hộ dân theo kế hoạch dự kiến đến Sở Xây dựng và UBND quận, huyện theo định kỳ…

Theo baoxaydung.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày