Thứ 7, 20/04/2024, 23:25[GMT+7]

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Bình năm 2023

Thứ 3, 10/10/2023 | 15:13:52
17,152 lượt xem
Sáng ngày 10/10, thành phố Thái Bình tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Bình năm 2023.

Video: 101023_-_khai_mac_dien_tap_phong_thu.mp4?_t=1696933835


Diễn tập KVPT thành phố diễn ra trong 2 ngày 10 -11/10 với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành tác chiến phòng thủ. Ngay sau khai mạc, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố Thái Bình thực hiện nội dung huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; điều chỉnh quyết tâm; tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; phê duyệt kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị và thực hành tiến công địch đổ bộ đường không.

Cuộc diễn tập KVPT thành phố Thái Bình nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)  về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, khi chuyển địa phương vào các tình trạng về quốc phòng, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng vũ trang trong KVPT thành phố.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố khai mạc diễn tập.Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, một nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Các đại biểu dự diễn tập.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố nhấn mạnh: cuộc diễn tập có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng và thực hành tác chiến phòng thủ, đồng thời kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng an ninh xảy ra trên địa bàn; kiểm tra trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong thực hành lãnh đạo, chỉ đạo chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng trong tình hình mới, tiếp nhận và xử trí các tình huống không được chuẩn bị trước trong quá trình vận hành cơ chế và thực hành đánh địch đổ bộ đường không. 

Trong quá trình diễn tập KVPT thành phố có sử dụng nhiều vũ khí, trang bị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng giao thông, phối hợp tổ chức chỉ dẫn đường, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các vị trí diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ văn kiện, tài liệu trong suốt quá trình diễn tập; tiếp tục hoàn chỉnh và làm tốt công tác quản lý, sử dụng đúng mục đích các công trình quốc phòng đã xây dựng, góp phần để cuộc diễn tập KVPT thành phố Thái Bình năm 2023 thành công, an toàn về mọi mặt.

Trong ngày 10/10, các lực lượng tiến hành diễn tập các nội dung giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

 

Tiến Đạt