Thứ 2, 20/05/2024, 19:40[GMT+7]

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:49:22
5,484 lượt xem
Những năm qua, cùng với làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành giáo dục thường xuyên phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cán bộ, nhà giáo, người lao động phát huy sức sáng tạo trong quá trình thực hiện các giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Video: 291123-Phat_huy_vai_tro_cong_doan_trong_giao_duc_-_Web_-_S1.mp4?_t=1701229676


Thu Trang - Thanh Tùng