Thứ 6, 19/04/2024, 00:17[GMT+7]

Công đoàn ngành giáo dục: Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, năm học 2023-2024.

Thứ 5, 18/01/2024 | 15:51:49
1,830 lượt xem
Sáng ngày 18/1, Công đoàn ngành giáo dục tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2023-2024.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao cờ thi đua cho Công đoàn ngành giáo dục.

Công đoàn ngành giáo dục hiện trực tiếp chỉ đạo 42 công đoàn cơ sở với 2.733 cán bộ, nhà giáo, người lao động. Ngay từ đầu năm học, Công đoàn ngành giáo dục đã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động; làm tốt công tác định hướng, cung cấp nguồn thông tin chính thống, giúp cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành tiếp nhận các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành, của tổ chức công đoàn một cách đầy đủ và nghiêm túc thực hiện. Các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động, nhất là việc chi trả tiền lương, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả công tác phí, chế độ thai sản… 

Trong học kỳ I, năm học 2023-2024, Công đoàn ngành đã hỗ trợ xây dựng 1 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 50 triệu đồng; triển khai vận động đóng góp ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn năm 2023 với số tiền vận động ủng hộ được gần 74 triệu đồng.

Học kỳ II năm học 2023-2024, Công đoàn ngành giáo dục sẽ phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương, đơn vị, của ngành và tổ chức công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng đối tượng; phát động và hướng dẫn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động một cách khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của ngành. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực và kỹ năng hoạt động cho cán bộ làm công tác nữ công. Đổi mới nội dung, hình thức tập hợp nữ đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động; đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động về giới nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, lao động nữ tham gia.

Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng.

Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục trao giấy khen cho các công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc. 

                                                                                Hồng Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày