Thứ 2, 22/07/2024, 12:36[GMT+7]

Quá trình hình thành chủ trương chiến lược Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 3, 12/03/2024 | 09:42:13
9,470 lượt xem
Điện Biên Phủ là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược khống chế cả một vùng rộng lớn của Tây Bắc và Thượng Lào. Với bộ đội ta, Điện Biên Phủ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay; diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở, đường cơ động cho pháo khó khăn, thời gian chuẩn bị gấp; nhưng có ý nghĩa quân sự, chính trị và ngoại giao rất quan trọng. Đầu tháng 12/1953, trên cơ sở nắm chắc mọi âm mưu, hành động của địch, phân tích, đánh giá tình hình một cách khoa học, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ và thông qua phương án tác chiến. Ngày 13/3/1954, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, quân ta nổ súng tiến công, chính thức mở màn chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Theo TTXVN