Chủ nhật, 16/06/2024, 05:37[GMT+7]

Liên đoàn Lao động tỉnh: Tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:37:19
6,082 lượt xem
Sáng ngày 27/3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ làm công tác công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Hơn 250 đại biểu được quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; nhấn mạnh vào các quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. 

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Thu Hoài