Thứ 5, 18/07/2024, 08:26[GMT+7]

Chiến dịch Điện Biên Phủ - Đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:37:22
666 lượt xem
Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học quý về nghệ thuật tổ chức, chỉ huy và phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân.

Video: Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7_s1.mp4?_t=1714451779

 Theo: qdnd.vn