Thứ 7, 20/04/2024, 23:37[GMT+7]

Quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng EC

Thứ 2, 20/02/2023 | 17:45:51
14,164 lượt xem
Chiều ngày 20/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển công bố, triển khai Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 13/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4” (Kế hoạch). Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy và 21 xã, thị trấn có tàu cá dự hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đại biểu dự hội nghị.

Với mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2023, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương liên quan từ nay đến tháng 5/2023 rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của địa phương, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn/trạm biên phòng tuyến biển; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào tại cảng cá theo đúng quy định bảo đảm thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; theo dõi, giám sát 24/7 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá. Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ từ nay đến tháng 5/2023, chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử lý 100% vụ việc tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương đã báo cáo, thảo luận; xác định nguyên nhân, vướng mắc; kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc gỡ thẻ vàng IUU.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU khẳng định, phải nhận thức rằng việc chống khai thác IUU không phải là hình thức, đối phó, mà vì lợi ích của quốc gia, lợi ích của người dân, giữ hình ảnh đất nước, thực hiện các cam kết quốc tế, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, trong đó có bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan và 28 tỉnh, thành phố trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được phê duyệt tại Kế hoạch và các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện nhiêm vụ được giao; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, quyết tâm gỡ thẻ vàng trong năm 2023.

Ngân Huyền