Thứ 2, 15/04/2024, 12:17[GMT+7]

Tháng cao điểm chống khai thác IUU

Thứ 4, 22/02/2023 | 14:51:23
2,257 lượt xem
Nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp, khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), Chi cục Thủy sản đã triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU năm 2023 từ giữa tháng 1 đến hết tháng 2 năm 2023.

Tàu cá có hành vi sử dụng kích điện để khai thác được Chi cục Thủy sản phát hiện, xử phạt.

Theo đó, Chi cục Thủy sản đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên biển. Kết quả, đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho 79 lượt tàu cá và 176 lượt ngư dân về các quy định pháp luật liên quan đến khai thác IUU. Trong đợt kiểm tra, kiểm soát, Chi cục Thủy sản đã xử phạt vi phạm hành chính một tàu cá có hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản; một tàu cá sử dụng thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên tàu cá, một thuyền viên trên tàu cá không có giấy tờ tùy thân; thu nộp ngân sách nhà nước số tổng số tiền 36,9 triệu đồng.

Ngân Huyền