Thứ 2, 15/04/2024, 12:11[GMT+7]

Quyết liệt chống khai thác IUU

Thứ 5, 09/03/2023 | 08:52:13
2,635 lượt xem
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trên cơ sở đó, ngày 28/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về thực hiện chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Cán bộ Chi cục Thủy sản tuyên truyền cho ngư dân huyện Tiền Hải về Luật Thủy sản.

Chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp

Theo kế hoạch hành động của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu đến tháng 5/2023 phải chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý và xử phạt 100% tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ và các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, Thái Bình xem đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, các ngành chức năng có liên quan được giao nhiệm vụ tăng cường quản lý và kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá. Theo đó, tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định; cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu; loại bỏ, xóa tên ra khỏi danh sách tàu cá của tỉnh đối với các loại tàu cá đã bán, chuyển nhượng ra ngoài tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký; lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản và tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU gửi các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý.

Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến, bảo đảm có đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định. Các tàu cá ra, vào cảng phải có thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá để tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về dữ liệu giám sát hành trình. Tổ chức giám sát và truy xuất nguồn gốc 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải cập cảng chỉ định; thuyền trưởng phải thông báo trước một giờ khi cập cảng. Khi cập cảng và thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai thác bảo đảm phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá.

Thái Bình hiện có 761 tàu cá.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong kế hoạch, tỉnh sẽ thực hiện chiến dịch thông tin, truyền thông bảo đảm liên tục, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng. Đa dạng hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân một cách hiệu quả, thường xuyên.

Song song với công tác tuyên truyền, UBND tỉnh cũng chỉ đạo điều tra, xử lý 100% vụ việc tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Tỉnh sẽ mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên ngành, liên tỉnh và xử phạt nghiêm hành vi khai thác IUU. Đồng thời, tổ chức xác minh, xử lý 100% tàu cá không duy trì kết nối thiết bị VMS; cập nhật 100% kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cảng cá chỉ định, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan về thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU...

Thực hiện chống khai thác IUU, Thái Bình đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Tỉnh quyết tâm góp phần cùng cả nước quản lý khai thác và phát triển bền vững ngành thủy sản vì lợi ích của người dân, của quốc gia; nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam và thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững; qua đó góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngân Huyền