Thứ 3, 28/05/2024, 05:06[GMT+7]

Hướng dẫn tự kiểm tra thuế cá nhân trên ứng dụng

Thứ 6, 26/04/2024 | 08:56:21
2,642 lượt xem
Người dùng có thể tự kiểm tra thông tin như dư nợ cần nộp hay khoản tiền được hoàn thuế bằng cách tải ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục thuế phát hành.

Video: hu%E1%BA%BF_c%C3%A1_nh%C3%A2n_tr%C3%AAn_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng.mp4?_t=1714096504

 Theo: vnexpress.net