Thứ 2, 05/06/2023, 06:16[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Thứ 6, 31/03/2023 | 18:04:49
10,969 lượt xem
Chiều ngày 31/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”; hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia lễ phát động.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã phổ biến quy chế, cách thức dự thi; đối tượng tham gia, thời gian dự thi và nhận tác phẩm; các tiêu chí của từng cuộc thi... Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc thi, nhất là Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về những giá trị trường tồn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và mỗi người dân trong phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam, tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ và của từng địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngay sau lễ phát động, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ đã hướng dẫn các đại biểu  tham gia làm bài dự thi Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Nguyễn Cường