Thứ 3, 28/05/2024, 04:50[GMT+7]

Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:56:47
1,494 lượt xem
Ngày 4/4, tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 phối hợp Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ-Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay”.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, phát biểu tại tọa đàm.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân khẳng định, 70 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thông qua buổi tọa đàm, góp phần làm sâu sắc những vấn đề khoa học và thực tiễn đặt ra từ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào sự nghiệp đổi mới đất nước; nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Quân đội, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao hiện nay.

Đồng thời, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại buổi tọa đàm, với quan điểm và phương pháp luận khách quan, khoa học, các đại biểu đã khẳng định, phân tích làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu về: đường lối, chiến lược đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định Chiến thắng Điện Biên Phủ; nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược của ta trong Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là lực lượng nòng cốt làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại những bài học còn nguyên giá trị trong xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Bên cạnh đi sâu phân tích nghệ thuật quân sự trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tác chiến chiến lược, chiến dịch, chiến thuật và sự vận dụng vào thực tiễn hiện nay, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bài học kinh nghiệm trên các mặt: công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; kinh nghiệm của các đại đoàn chủ lực; tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, phối hợp lực lượng vũ trang địa phương; kinh nghiệm phát huy sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân, của hậu phương với tiền tuyến và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế…

Đây là những nhân tố tổng hợp tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc bảo đảm cho thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung. Qua đó để lại những bài học sâu sắc cho các đơn vị vận dụng, phát huy, nhất là trong công tác huấn luyện chiến đấu, hiệp đồng tác chiến, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các đơn vị đáp ứng yêu cầu tinh, gọn, mạnh, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng tác chiến thắng lợi trong mọi tình huống chiến đấu.

Kết quả tọa đàm “Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ-Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay” cũng cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây dựng quân đội theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 12 khẳng định, tọa đàm không chỉ có ý nghĩa đối với việc tuyên truyền, giáo dục về chiến thắng vẻ vang 70 năm qua mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 12 nhấn mạnh, trong Chiến thắng Điện Biên Phủ, các đơn vị trong toàn quân nói chung và Quân đoàn 12 nói riêng đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, từng bước trưởng thành và ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với truyền thống anh hùng và vô cùng hào hùng, vẻ vang của quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân, trong đó có Quân đoàn 12 luôn nhận thức sâu sắc rằng: “Bước trưởng thành mới của mỗi đơn vị ngày hôm nay, luôn bắt nguồn từ sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của Đảng ta; là kết quả nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiền thân của quân đội và Quân đoàn”.

Buổi tọa đàm là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh. Từ đó, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng niềm tin, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quân đội; xây dựng các đơn vị và quân đội ngày càng hùng mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo: nhandan.vn