Thứ 3, 21/05/2024, 14:51[GMT+7]

Trực thăng bay diễn tập kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 5, 11/04/2024 | 08:34:37
2,551 lượt xem
Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371 - Quân chủng PKKQ) bay diễn tập nhằm nâng cao kỹ thuật cho buổi kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Video: Tr%E1%BB%B1c_th%C4%83ng_bay_di%E1%BB%85n_t%E1%BA%ADp.mp4?_t=1712799207

 Theo: vtcnews.vn