Thứ 2, 27/05/2024, 00:53[GMT+7]

Chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:21:09
1,044 lượt xem
Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do. 70 năm sau ngày đại thắng, chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ấy vẫn được nhân dân ta nhắc lại như một trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam.

Video: 060524-_Chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng_l%E1%BB%ABng_l%E1%BA%ABy.mp4?_t=1714987495

 

Tiến Đạt