Chủ nhật, 14/07/2024, 08:22[GMT+7]

46 công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Chủ nhật, 19/06/2022 | 20:41:43
690 lượt xem
Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho 46 quần chúng ưu tú là công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty may 10).

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, giúp các học viên nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, tạo động lực để các học viên hăng hái học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là một trong những nét mới của Đảng bộ huyện Hưng Hà về công tác phát triển đảng tại doanh nghiệp và là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức lớp khai giảng nhận thức về Đảng ngay tại doanh nghiệp nhằm từng bước đổi mới, linh hoạt công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị, hướng tới xây dựng Đảng bộ huyện Hưng Hà vững mạnh và phát triển toàn diện.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày