Thứ 2, 26/02/2024, 08:11[GMT+7]

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thứ 5, 15/12/2022 | 19:17:42
3,680 lượt xem
Chiều ngày 15/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương đã nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết 19, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 13,4% so với năm 2015. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã tăng cường tự chủ tài chính, mở rộng các hoạt động dịch vụ sự nghiệp, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước. Số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 10,51% so với năm 2015. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được triển khai kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc triển khai chính sách xã hội hóa, phát triển tổ chức ngoài công lập trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế từng bước phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời từng bước đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao của một bộ phận dân cư, giảm áp lực, quá tải trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần xác định việc thực hiện Nghị quyết 19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế sự nghiệp tạo cơ sở cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng viên chức. Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện đồng bộ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiến hành sơ kết, tổng kết, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Thu Thủy