Thứ 5, 09/02/2023, 19:41[GMT+7]

Tập trung các giải pháp hoàn thành mục tiêu, kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2022

Thứ 2, 05/12/2022 | 17:32:37
10,973 lượt xem
Chiều ngày 5/12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thu NSNN 11 tháng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tháng cuối năm 2022 và Sở Tài chính báo cáo tiến độ, kết quả thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Video: 051222-_giai_phap_hoan_thanh_muc_tieu_ke_hoach_thu_ngan_sach.mp4?_t=1670243660

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 11/2022, tổng thu nội địa thực hiện trên 9.600 tỷ đồng, đạt 113,6% dự toán của tỉnh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, số thu từ thuế, phí là 6.375 tỷ đồng, đạt 111% dự toán trung ương, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất trên 3.200 tỷ đồng, đạt 118,7% dự toán tỉnh, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Phân tích số thu từ thuế và phí có 15/16 chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành và vượt dự toán như: thu từ đầu tư nước ngoài (103,6%); thu từ khu vực ngoài quốc doanh (107%); thuế thu nhập cá nhân (129,7%); lệ phí trước bạ (113,8%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (235,5%); tiền thuê đất (291,5%); xổ số (141,5%); thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (193%); thu khác (247,4%)… Riêng chỉ tiêu thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 76,3%, dự kiến cả năm ước đạt 80,3% do số thu từ Nhà máy Nhiệt điện 1 giảm bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng, thuế giá trị gia tăng đầu ra giảm.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

 Lãnh đạo thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2022. Tháng 12 năm nay phấn đấu thu hơn 2.900 tỷ đồng; trong đó, thu thuế, phí là hơn 1.100 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là gần 1.800 tỷ đồng. Qua đó, phấn đấu tổng thu nội địa cả năm là hơn 12.500 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách của năm nay cần sự nỗ lực, trách nhiệm và cố gắng hơn nữa của các sở, ngành, địa phương. Đồng chí yêu cầu Cục thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành chức năng tập trung vào thu nợ thuế; rà soát, thanh tra, kiểm toán trong thu thuế. Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời thuế, phí, lệ phí phát sinh; đồng thời khai thác các lĩnh vực, dư địa còn nguồn thu. Tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế một cách nhanh nhất; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế đối với Nhà nước.

Đối với thu tiền sử dụng đất các sở, ngành, địa phương cần đôn đốc các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đất nhanh chóng nộp tiền vào NSNN trước thời gian theo quy chế đấu giá. Đồng thời, khẩn trương giải quyết những vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá với những khu đất đủ điều kiện đấu giá; đặc biệt là các dự án lớn trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tháng cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN  năm 2022.

Nguyễn Thơi