Chủ nhật, 29/01/2023, 03:12[GMT+7]

HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ năm

Thứ 5, 15/12/2022 | 15:06:54
1,888 lượt xem
Sáng ngày 15/12, HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ năm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 và đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tổng giá trị sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Tiền Hải ước đạt 22.466 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2021. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ước đạt 5.278 tỷ đồng tăng 2,6%, xếp thứ 2/8 huyện, thành phố; công nghiệp - xây dựng ước đạt 14.228 tỷ đồng, tăng 19,3%, xếp thứ 1/8 huyện, thành phố; dịch vụ - thương mại ước đạt 2.960 tỷ đồng, tăng 8,8%, xếp thứ 2/8 huyện, thành phố. Các chỉ tiêu về xã hội như: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn  2,02%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,5%; thu nhập bình quân ước đạt 56,7 triệu đồng/người/năm. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên. Hoạt động giáo dục và đào tạo có nhiều bước đổi mới để đáp ứng việc dạy và học; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, an ninh – quốc phòng được giữ vững.

Các đại biểu HĐND cũng đã đánh giá kết quả năm 2022 về hoạt động của HĐND huyện, trong đó nổi bật đã thông qua 10 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, phê duyệt chủ trương đầu tư và kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; hiệu quả công tác tổ chức giám sát của Ban kinh tế, xã hội, Ban pháp chế, hoạt động của tổ đại biểu và đại biểu HĐND được thường xuyên.

Lãnh đạo HĐND huyện Tiền Hải đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Tiền Hải đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp; thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Mạnh Thắng