Thứ 7, 09/12/2023, 18:27[GMT+7]

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Giám sát thực hiện thu hút đầu tư tại Sở Công Thương

Thứ 4, 04/10/2023 | 14:48:45
5,381 lượt xem
Sáng ngày 4/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022 tại Sở Công Thương.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Công Thương.

Thực hiện thu hút đầu tư năm 2021, 2022 tại các CCN, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh thành lập, mở rộng một số CCN trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022, tỉnh Thái Bình đã thành lập 3 CCN (Hồng Việt, Phong Châu, Văn Lang), mở rộng 6 CCN (Đông Phong, Mê Linh, An Ninh, Vũ Ninh, Thanh Tân, Quỳnh Côi). Trong công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN. Đến nay, có 64 kiến nghị được giải quyết và trả lời rõ; 14 kiến nghị đang được các ngành tiếp tục giải quyết liên quan đến các luật, nghị định và trách nhiệm của doanh nghiêp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 49 CCN đã được thành lập với tổng diện tích trên 2.700ha, 47 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích trên 2.200ha. Có 28 CCN do UBND cấp huyện quản lý một phần hoặc toàn bộ, 36 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng quản lý. Tỷ lệ lấp đầy đất thu hồi các CCN đạt 55,9%. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN và dự án thứ cấp đầu tư đã góp phần trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; các CCN hình thành cụm sản xuất công nghiệp tập trung, động viên được nguồn vốn các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

 Lãnh đạo Sở Công Thương giải trình các vấn đề đoàn giám sát yêu cầu.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến kết quả thu hút đầu tư vào CCN; công tác quy hoạch (quy hoạch dân cư, quy hoạch giao thông, quy hoạch điện lực); tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật; vấn đề môi trường, trạm xử lý nước thải tập trung; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý CCN; tiến độ giải phóng mặt bằng …

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả Sở Công Thương đạt được trong thực hiện thu hút đầu tư các CCN trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022; đề nghị Sở tiếp tục phối hợp các cấp chính quyền, sở, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp về đất đai, thủ tục đầu tư…Đặc biệt, cần quan tâm đến vấn đề trạm xử lý nước thải tập trung; đôn đốc UBND cấp huyện tích cực phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng, các sở, ngành đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào CCN; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục; thực hiện tốt phương án xử lý CCN do cấp huyện quản lý, tạo điều kiện mở rộng các CCN có khả năng mở rộng. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tổng hợp gửi kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Sáng cùng ngày, đoàn đã giám sát thực tế tình hình thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương).

Đoàn giám sát thực tế hoạt động của Công ty TNHH Cơ khí Tam Long, cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương).


Nguyễn Thắm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày