Thứ 7, 23/09/2023, 22:37[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"

Thứ 4, 15/09/2021 | 20:14:05
535 lượt xem
Chiều ngày 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Video: 150921_truc_tuyen_lien_hiep_cac_hoi_khoa_hoc_viet_nam_thu_trang_tien_dat.mp4

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH & CN), thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Đến nay, đã có trên 2,2 triệu trí thức tham gia, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước; 153 hội thành viên và 596 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vận động và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Thường xuyên triển khai hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH & CN Việt Nam. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Truyền thông, phổ biến kiến thức KH & CN. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Tăng cường hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. 

Tại hội nghị, các ban, bộ, ngành, Liên hiệp hội địa phương, đơn vị trực thuộc, nhà khoa học đại diện cho đội ngũ trí thức KH & CN Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng như đánh giá vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức KH & CN trong thời gian qua, đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH & CN Việt Nam, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH & CN Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các thành viên Liên hiệp cùng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển KH & CN ở nước ta. 

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới Liên hiệp Hội phải coi trọng và tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức trong khối đại đoàn kết trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức. Tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đội ngũ trí thức cần tích cực nghiên cứu, phát triển các biện pháp, các sản phẩm KH & CN phòng, chống dịch. Phát huy hơn nữa vai trò và uy tín của mình trong hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông để phổ biến rộng rãi, giải thích rõ ràng với nhân dân về khía cạnh, góc nhìn khoa học của những biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ. Đặc biệt, cần có giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng các công bố khoa học quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp cho phát triển KH & CN. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình sớm nghiên cứu, thể chế hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Chính phủ đối với Liên hiệp Hội. Càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể để xem xét, quyết định, nhất là những vấn đề mới, có tính đột phá. Mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối, thu hút hiệu quả lực lượng khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài. Có chế độ trọng dụng, đãi ngộ phù hợp. Tăng cường hợp tác công - tư, đồng tài trợ giữa Nhà nước và doanh nghiệp cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo. Bảo đảm công khai, minh bạch, độc lập phản biện trong tuyển chọn và xét chọn nhiệm vụ KH & CN. Tăng cường dân chủ, cầu thị, khiêm tốn, chú ý lắng nghe ý kiến của nhau, nhất là những ý kiến phản biện, trái chiều để có sự lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học, thực tiễn, khả thi và có hiệu quả nhất.

Tin: Thu Hoài
Ảnh: Thành Tâm