Thứ 3, 12/12/2023, 04:32[GMT+7]

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Thứ 6, 26/08/2022 | 16:25:50
6,667 lượt xem
Sáng ngày 26/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 của tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 của tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh và thành viên Tổ công tác đề án 06 của tỉnh.

6 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên cả 9 lĩnh vực gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn an ninh mạng, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đặc biệt, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số được chú trọng đầu tư. 100% khu vực dân cư được phủ sóng băng rộng. Trên 66% người dân sử dụng điện thoại thông minh. Nhờ đó, chuyển đổi số được triển khai thuận lợi, nhất là trên 3 lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong chính quyền số, tỉnh đã xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến 100% các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và cấp xã. Triển khai thực hiện hiệu quả chữ ký số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ công việc điện tử, triển khai hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông và vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Trong mảng kinh tế số, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và tích cực tham gia các hoạt động giao dịch thương mại điện tử. Đối với lĩnh vực xã hội số được triển khai sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo hiểm và an ninh.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận vào kết quả thực hiện đề án số 06 của tỉnh trong đó có nhiều nội dung trọng tâm như: cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển công dân số và dữ liệu về dân cư.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban  Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh ghi nhận những kết quả các cấp, ngành, đơn vị địa phương đạt được trong chuyển đổi số và thực hiện đề án 06 của tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải bám sát mục tiêu và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của trung ương và của tỉnh để triển khai thực hiện chuyển đổi số và đề án 06 của tỉnh. Phải tạo ra xu thế mới trong thực hiện các nhiệm vụ này, nhất là trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực, ngành, địa phương mình phụ trách. Tập trung kết nối nền tảng dữ liệu chung bảo đảm đồng nhất và khai thác hiệu quả dữ liệu thông tin trong thực hiện các công việc. Rà soát, đánh giá để bảo đảm an ninh, an toàn, không để lộ lọt thông tin. Tăng cường tuyên truyền về những lợi ích trong chuyển đổi số và thực hiện đề án 06 của tỉnh để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong triển khai chuyển đổi số và đề án 06 của tỉnh.

Video: 26822-_CHU_TICH_UBND_TINH_PHAT_BIEU_LINH_VUC_CHUYEN_DOI_SO.mp4?_t=1661518920

 Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, đồng chí lưu ý trong thực hiện chính quyền số, các cấp, ngành, đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện thật tốt các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đã đề ra. Nâng cao việc ký số các văn bản điện tử, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước trên mạng văn phòng điện tử liên thông bảo đảm tỉ lệ có văn bản đầy đủ chữ ký số trên 50%. Đồng chí lưu ý trong quá trình thực hiện cần tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh và phải đạt 100% kết quả hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, cập nhật lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đồng chí giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu và xây dựng đề án về tổ chức các cuộc họp không giấy tờ, hoàn thành và trình UBND tỉnh trong tháng 9 tới. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở ngành của tỉnh về các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế số và xã hội số.

Video: 26822-_CHU_TICH_UBND_TINH_PHAT_BIEU_LINH_VUC_DE_AN_06.mp4?_t=1661518920

 Đối với đề án 06 của tỉnh, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, ngành quản lý theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân cài đặt và đăng ký tài khoản định danh điện tử VneID. Trong đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị gương mẫu đi đầu trong thực hiện. Phấn đấu đến ngày 30/9/2022, 100% cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước hoàn thành yêu cầu "3 có": có căn cước công dân gắn chíp, có tài khoản dịch vụ công, có tài khoản định danh điện tử; đến ngày 30/10/2022 có tài khoản định danh điện tử ở mức 2. Cũng trong thực hiện đề án 06 của tỉnh, đồng chí đề nghị cần thực hiện và xử lý tốt hồ sơ trực tuyến và có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Từ nay đến cuối năm 2022, các sở ngành, UBND các huyện, thành phố phải giao chỉ tiêu trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, đạt tối thiểu 50% trở lên. Tiếp tục xây dựng các mô hình điểm về thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, cần nghiên cứu, bố trí hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ, kết nối dữ liệu trong triển khai thực hiện. Giao cho Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định trong việc đề xuất lịch tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến trong tuần theo hướng số ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến nhiều hơn trực tiếp. Các sở ngành, đơn vị địa phương trên tinh thần các kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số và đề án 06 của tỉnh.

Tú Anh