Thứ 3, 02/03/2021, 08:35[GMT+7]

Chí Hòa hôm nay

Thứ 5, 16/07/2020 | 08:20:22
457 lượt xem
Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Chí Hòa đã đoàn kết nỗ lực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần giành được thắng lợi khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đường nông thôn mới ở Chí Hòa.

Theo ông Nguyễn Vắn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa (Hưng Hà): Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm qua đạt trên 311 tỷ đồng, tăng 1,76% so với mục tiêu đại hội. Năm 2020 tăng 47,16% so với năm 2015. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản bình quân tăng 18,26 %; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 90,04% so với năm 2015; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ bình quân tăng 44,7 % so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,03%. Sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi khá toàn diện cả về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi tập trung theo tiêu chí nông thôn mới đạt giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Ban chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2017- 2020. Cơ cấu giống lúa được chuyển đổi tích cực, giống lúa ngắn ngày đạt trên 90%. Diện tích vụ đông hàng năm đạt từ 200 - 210 ha chiếm trên 40% diện tích canh tác tăng 1,2% so nhiệm kỳ trước. Chăn nuôi phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng đã tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, giá trị sản xuất bình quân ước đạt gần 53 tỷ đồng, chiếm 42,63% giá trị sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 65 trang trại, gia trại, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trong năm. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, đầu nhiệm kỳ Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Đảng ủy có Nghị quyết tập trung phát triển nghề và các giải pháp duy trì phát triển các nghề hiện có giải quyết nhiều việc làm tạo ra sản lượng hàng hóa tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Số hộ có lao động chiếm trên 60%, tăng 5% so với nhiệm kỳ trước.

Đường nông thôn mới ở Chí Hòa.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển phong phú đa dạng phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống của nhân dân. Công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp. Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo, quản lý chặt chẽ. Công tác quản lý tài chính thu, chi ngân sách được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nền nếp đúng quy định. Tổng thu ngân sách bình quân 5 năm đạt 11 tỷ 950 triệu đồng /năm, tăng 1,24 lần so nhiệm kỳ trước. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên ở tất cả các cấp học, ngành họcTỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, Học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm, cơ sở vật chất kỹ thuật y tế được tăng cường, đảm bảo tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Hoạt động văn hóa thông tin đã thường xuyên bám sát, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm trên 92%.  Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng nhất là trong thanh thiếu niên và người cao tuổi. Các chính sách xã hội được quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,23%, giảm 4,5% so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 100%. Công tác quốc phòng an ninh được chú trọng quan tâm. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Theo bà Nguyễn Thị Tho, thôn An Tiến, xã Chí Hòa: Địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của tỉnh, huyện và địa phương. Cùng với đó, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được đổi mới thiết thực và hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo. Thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Công tác kiểm tra giám sát được Cấp ủy, UBKT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội.  

Phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và những thành tựu đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chí Hòa tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu khai thác có hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục khai thác triệt để các nguồn vốn; ưu tiên mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng Chí Hòa ngày cang phát triển.

                                                  Mai Thư