Chủ nhật, 28/02/2021, 11:01[GMT+7]

Quỳnh Phụ phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 2, 13/07/2020 | 08:36:54
8,404 lượt xem
Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Phụ gặp không ít khó khăn, thách thức. Bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Kết quả đến năm 2016 toàn huyện đã có 22 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Quang Cơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ chúc mừng Trường Mầm non An Bài đạt trường chuẩn quốc gia.

Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện tiếp tục được đẩy mạnh, nâng tầm về chất, trong đó vấn đề nợ xây dựng cơ bản được quan tâm và quản lý chặt chẽ, các tiêu chí NTM được nâng cao so với giai đoạn 2011 - 2015... Vấn đề huyện đặt ra là phải lãnh đạo, chỉ đạo các xã còn lại (chủ yếu là các xã còn khó khăn) hoàn thành xây dựng NTM theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Sau 4 năm tiếp tục triển khai thực hiện, đến tháng 6/2019, 14/14 xã còn lại đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100% xã trong toàn huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Ngày 17/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1411/QĐ-TTg, ngày 17/10/2019 công nhận huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn NTM. Huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Như vậy, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đến nay, toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được bảo đảm theo chuẩn NTM. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được đầu tư nâng cấp phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai. Hệ thống điện được đầu tư bảo đảm yêu cầu kỹ thuật an toàn điện. Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên và bảo đảm an toàn đạt 100%. Toàn huyện có 3/5 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; 96/101 trường học (cấp THCS, tiểu học, mầm non) đạt 95,04% được UBND tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, học nghề đạt 99,86%. Số lao động qua đào tạo đạt trên 12.500 người; trong đó 98% có việc làm ổn định. Hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã được bảo đảm. Trên địa bàn huyện không có hộ ở nhà tạm, nhà dột nát, 98,91% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. 100% số xã có nhà văn hóa đa năng bảo đảm theo quy định; 100% thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; 90,3% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 223/247 (90%) thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Trung tâm Y tế huyện bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 87,5%.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện cũng lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đến nay, trên 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch, tạo thành các vùng sản xuất rau, củ, quả chuyên canh cho thu nhập cao; vùng sản xuất thủy sản tập trung với trên 50ha tại các xã An Ninh, An Thanh, An Mỹ. Giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 160 triệu đồng/ha. Vùng trồng rau màu xã Quỳnh Hải cho thu nhập trên 800 triệu đồng/ha/năm; đã hình thành được một số chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, như cà rốt, dưa hấu, ngô ngọt, rau hữu cơ, lúa... Trong chăn nuôi; toàn huyện có 253 trang trại đạt tiêu chuẩn, chiếm 32,6% trong tổng số trang trại toàn tỉnh.

Nông dân huyện Quỳnh Phụ tích cực góp công, góp của xây dựng nông thôn mới.

Công nghiệp của huyện phát triển với 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho 18.000 lao động của huyện và hàng nghìn lao động của các địa phương khác có thu nhập ổn định bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Việc phát triển công nghiệp đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng lao động hoạt động trong nông nghiệp giảm, lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tăng dần qua từng năm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng gia tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ; tăng chất lượng, năng suất lao động trong sản xuất góp phần thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thu nhập bình quân năm 2019 ước đạt 45,9 triệu đồng/người, tăng 2,7 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2018 còn 1,6%. Tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn huyện là 98%.

Có được kết quả trên, huyện đã có các cơ chế và khai thác tốt việc huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực. Giai đoạn 2011 - 2017, hỗ trợ hoàn thành xây dựng NTM 550 triệu đồng/xã. Giai đoạn 2018 - 2019, hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã; hỗ trợ xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và trồng hoa trên các tuyến đường nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất...  Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình từ năm 2011 - 2019: tổng nguồn vốn 2.014,577 tỷ đồng; trong đó từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh 480,284 tỷ đồng, ngân sách huyện 131,675 tỷ đồng, ngân sách xã 352,316 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hỗ trợ, cộng đồng dân cư đóng góp, nguồn khác (bao gồm cả bằng tiền và ngày công, xi măng tỉnh hỗ trợ quy ra tiền, hiến đất, tài sản) là 1.050,302 tỷ đồng.

Với quan điểm xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được, hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM bền vững, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với nhiệm vụ xây dựng NTM. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho các xã nâng cao chất lượng tiêu chí NTM và triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng mô hình xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thứ ba, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân: tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong đó chú trọng đến triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP), xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, xác định đầu ra ổn định, nhân rộng các vùng sản xuất tập trung, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; khai thác thế mạnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh công tác xúc tiến tìm kiếm thị trường cho các hộ nông dân và doanh nghiệp tại các địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa...

Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang ở nông thôn, cũng như quản lý tốt các lễ hội... Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, khai thác các nguồn thu tại địa phương, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước (khu vui chơi giải trí, bể bơi...). Bên cạnh đó, lồng ghép các chương trình hỗ trợ có mục tiêu với chương trình xây dựng NTM, như: nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cấp hệ thống điện nông thôn...

Thứ năm, về công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường: bố trí nguồn lực đầu tư y tế, tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ cho tuyến y tế cơ sở. Tích cực triển khai lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tôn tạo, làm đẹp cảnh quan môi trường bằng việc nhân rộng phong trào trồng hoa trên các tuyến đường trục xã, thôn, xóm và tại các công sở, nhà văn hóa, trường học, nhà máy; tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó chú trọng kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện bảo đảm môi trường trên địa bàn huyện luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Quỳnh Phụ quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra: có từ 10 xã trở lên hoàn thành NTM nâng cao và từ 1 đến 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, góp phần đưa huyện Quỳnh Phụ phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Quang Cơ
(Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ)