Chủ nhật, 09/05/2021, 08:29[GMT+7]

Hưng Hà: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 2, 25/01/2021 | 09:24:19
13,997 lượt xem
Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, huyện Hưng Hà triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng toàn diện, bền vững.

Hưng Hà chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Xã Hồng An là địa phương thực hiện điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã tạo điều kiện để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương... Xã Hồng An cũng xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhất là sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để sớm về đích NTM nâng cao theo kế hoạch.

Theo ông Trương Công Tuân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Từng bước phát triển ngành chăn nuôi bền vững, tập trung phát triển công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội...

Năm 2021, huyện Hưng Hà phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 19.500 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,82%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1,95%; 100% số hộ sử dụng nước sạch... Để đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, đi đôi với công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, huyện chú trọng nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân dân; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, trong đó tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển và xây dựng thương hiệu đối với một số sản phẩm. Huyện cũng chỉ đạo các xã trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trước tác động của dịch Covid-19 đến sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp như: các ngân hàng trên địa bàn huyện hỗ trợ cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất, giãn, hoãn nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh; hỗ trợ doanh nghiệp hoãn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư...

Ông Nguyễn Văn Thụ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Năm 2020, toàn huyện đã thành lập được 6 cụm công nghiệp, cùng với đó có 3 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, 5 dự án đang triển khai, nâng tổng số doanh nghiệp các loại hình trên địa bàn huyện lên 417 doanh nghiệp. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để nông nghiệp phát triển, Phòng chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Phát triển mở rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả. Đặc biệt, trong chăn nuôi, huyện phấn đấu không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên đàn vật nuôi, gây thiệt hại cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Để đạt, vượt các mục tiêu đã đề ra, các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển du lịch. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế như: chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp; huy động các nguồn lực thu hút đầu tư đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông; thực hiện tốt việc quản lý tài nguyên môi trường và phòng, chống thiên tai; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Mai Thư