Chủ nhật, 09/05/2021, 08:59[GMT+7]

Hưng Hà: 16 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng NTM được tuyên dương khen thưởng

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:23:03
13,754 lượt xem
Sáng ngày 28/1, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 335 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hưng Hà đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (NTM); nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và duy trì sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 116 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân trong điều kiện Hưng Hà đạt chuẩn quốc gia về NTM”.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

5 năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hưng Hà sớm đạt chuẩn quốc gia NTM; nâng cao chất lượng tiêu chí đạt được và duy trì sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Kết quả, năm 2015 huyện có thêm 11 xã được công nhận xã NTM. Kết thúc năm 2016 có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2018, 100% xã ở huyện Hưng Hà đạt chuẩn NTM, sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra. Tháng 1/2020, huyện có 2 xã được tỉnh thẩm định tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hết năm 2020 có thêm 3 xã đạt 10/11 tiêu chí NTM nâng cao. Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân trong điều kiện Hưng Hà đạt chuẩn quốc gia về NTM, huyện Hưng Hà đã xây dựng, triển khai quán triệt các nghị quyết, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân tích cực duy trì và phát triển tiêu chí NTM. Việc thực hiện nghị quyết được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện bài bản, nền nếp, đạt hiệu quả rõ nét. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của Đảng rõ hơn. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Qua đó, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân.

Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM bền vững, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM. Nâng cao năng lực, xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM trong điều kiện Hưng Hà đạt chuẩn quốc gia về NTM.

Nhân dịp này, 16 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 335 ngày 2/4/2015 của Ban Thường vụ và Nghị quyết số 116 ngày 30/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà được Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tuyên dương, khen thưởng.

                                                                              Mai Thư