Chủ nhật, 09/05/2021, 07:59[GMT+7]

Nguyên Xá hoàn thành 11/11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Thứ 6, 26/03/2021 | 14:39:18
6,407 lượt xem
Sáng ngày 26/3, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Nguyên Xá (Vũ Thư).

Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Nguyên Xá (Vũ Thư).

Sau khi đạt chuẩn xã NTM năm 2013, xã Nguyên Xá đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương ổn định, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét so với thời điểm đạt chuẩn NTM. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,83 triệu đồng/năm (tăng 2,4 lần so với thời điểm về đích xã NTM năm 2013); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%...

 Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Nguyên Xá (Vũ Thư).

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định thống nhất xã Nguyên Xá hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Thanh Huyền