Thứ 3, 02/03/2021, 07:35[GMT+7]

TP Cần Thơ: Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ 2, 27/07/2020 | 09:20:49
383 lượt xem
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của địa phương này được ban hành khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang triển khai thực hiện. Việc kết hợp này đã tạo bước đi đột phá của Thành phố trong xây dựng nông thôn mới…

Thu hoạch lúa chất lượng cao ở Cần Thơ. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Chính vì vậy, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp của TP Cần Thơ được thực hiện lồng ghép với việc hoàn thành các nhóm tiêu chí về nông thôn mới, đã giúp các xã thay đổi diện mạo bên ngoài, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Thới Lai, tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất được các xã tập trung thực hiện qua việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp như trồng màu, nuôi trồng thủy sản; chuyển dần từ sản xuất tự phát sang liên kết sản xuất có kế hoạch; tổ chức sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường. Đối với cây lúa, huyện vận động và định hướng nông dân sản xuất theo mô hình “Cánh đồng lớn”. Nỗ lực trên góp phần đáng kể trong việc giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng hàng nông sản và lợi nhuận cho nông dân; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị.

Trong quá trình thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp ở các địa phương được thực hiện thông qua các hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tổ chức lại sản xuất; chuyển giao khoa học kỹ thuật; tìm đầu ra cho nông sản; hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa… Các hoạt động này đều gắn bó mật thiết với việc hoàn thành, nâng chất các tiêu chí về xã nông thôn mới, nông thôn nâng cao như nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội ; văn hóa - xã hội - môi trường…

Có thể thấy, tại TP Cần Thơ, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã xác định cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đề cập đến nhiều nội dung. Đó là thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng và hiệu quả cao; nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững… Đây là những định hướng quan trọng trong việc kết hợp giữa tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Theo ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ đó nâng cao thu nhập cho người dân được thành phố xác định là khâu then chốt trong hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Các địa phương cần lồng ghép các Chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn để giúp các hộ nông dân nghèo tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững. Mỗi xã nên chọn 1 đến 3 cây trồng, vật nuôi, ngành nghề có triển vọng để xây dựng mô hình đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả. Về phía thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, dự án nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Khi tái cơ cấu nông nghiệp thành công, đời sống được cải thiện thì người dân mới có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho xây dựng nông thôn mới./..

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày