Thứ 2, 19/04/2021, 21:17[GMT+7]

Phúc Thọ: Tạo tiền đề xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến

Thứ 3, 28/07/2020 | 14:32:21
728 lượt xem
Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới hướng tới trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình phát triển kinh tế tại huyện Phúc Thọ. (Ảnh: Bá Hoạt)

Kinh tế tăng trưởng khá, nông thôn mới khởi sắc

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Phúc Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Nhờ những giải pháp đồng bộ trong phát triển kinh tế, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp (45,2%), Tiểu thủ công nghiệp (33,6%), Nông nghiệp (21,2%).

Xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện ủy đã tập trung xây dựng Chương trình hành động, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá, phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, những việc làm tốt.

Đến nay, 100% số xã của huyện đã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 15 xã so với năm 2015 và sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra (năm 2020); 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới đều đạt, huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương và Thành phố xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Cuộc vận động “Ba sạch” (Nước sạch - Môi trường sạch - Nông nghiệp sạch) là điểm mới, khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới của huyện Phúc Thọ giai đoạn 2015 - 2020. Sau 3 năm thực hiện, Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Đến nay, số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 75,6%. Diện mạo nông thôn và cảnh quan đô thị, các trục đường chính, khu trung tâm huyện, các xã, thị trấn khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong sản xuất nông nghiệp, người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; biết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh đúng quy định và thích nghi với các chế phẩm sinh học theo quy trình Vietgap, đảm bảo an toàn, đem lại uy tín, chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp, góp phần ổn định thị trường tiêu thụ.

Trong 5 năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển với hệ thống các loại hình câu lạc bộ phong phú, đa dạng. Số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 35%, số gia đình thể thao đạt 25%. Hai bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố được thực hiện hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng người Phúc Thọ thanh lịch, văn minh.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được huyện quan tâm đầu tư cả cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ; chất lượng giáo dục được nâng lên. Đến năm 2020, toàn huyện có 52/74 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 70,27%. Cán bộ quản lý, giáo viên 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Phúc Thọ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng toàn diện về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức và đặc biệt coi trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém gắn với giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị.

Diện mạo nông thôn huyện Phúc Thọ có bước thay đổi đáng kể về hạ tầng. 

Công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới và nâng cao chất lượng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ cao.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được triển khai gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), duy trì nền nếp việc kiểm điểm định kỳ 6 tháng một lần và có kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau các kỳ kiểm điểm. Với nhiều cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới đảm bảo thực hiện dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc việc kiêm nhiệm các chức danh theo các nghị quyết, đề án của Trung ương, Thành ủy.

Theo đó, đã có 11/21 xã, thị trấn sắp xếp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân; cơ bản thành bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố theo Đề án số 21 của Thành ủy...

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được coi trọng. Trong nhiệm kỳ, Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức đảng, 65 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 112 tổ chức đảng. Tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên theo quy định của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng, 134 đảng viên.

Nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, công tác dân vận được chỉ đạo triển khai bài bản. Trong 5 năm, Huyện ủy chỉ đạo duy trì thực hiện và nâng cao chất lượng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân; lãnh đạo thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ, Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là bước đệm quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được xác định trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Trong đó, đích hướng tới là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và huy động mọi nguồn lực để xây dựng Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến.

Theo laodongthudo.vn