Thứ 4, 03/03/2021, 09:00[GMT+7]

3 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 14/08/2020 | 10:19:35
222 lượt xem
Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vừa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; tương tự là thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang hoàn thành năm 2020. Cũng tỉnh Tiền Giang, huyện Gò Công Đông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Cổng chào thị xã Phú Thọ. (Ảnh minh họa)

Theo các quyết định công nhận, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo các huyện, thị xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo báo cáo, hiện nay, 11/11 xã của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn NTM, đối với bộ tiêu chí NTM cấp huyện, đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí (14/14 chỉ tiêu) theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với thị xã Gò Công, số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM của thị xã là 07/07 xã, đạt tỷ lệ 100%, hiện thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thị xã Gò Công là 51 triệu đồng/người/năm, tăng 1,77 lần so với cuối năm 2015 và tăng 4,6 lần so với năm 2011. Năm 2019 có 17.636/17.779 hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 99,2%. Tổng số hộ sử dụng điện thường xuyên trên địa bàn 7 xã của thị xã Gò Công đạt 100%. 

Qua hơn 09 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thị xã Gò Công đã đạt được kết quả khá tốt so với mục tiêu đề ra, số xã được công nhận đạt chuẩn NTM và giữ vững 19/19 tiêu chí đến nay cơ bản đạt 100%. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, các công trình cơ sở hạ tầng từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. 

Về phía thị xã Phú Thọ, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đã có 5/5 xã đạt chuẩn NTM. Tổng huy động xây dựng NTM của thị xã đến nay là trên 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách thị xã và các xã chiếm hơn 35%. Ngoài ra, thị xã Phú Thọ còn huy động các nguồn vốn khác từ doanh nghiệp và sự đóng góp từ các tầng lớp nhân dân.

Thị xã Phú Thọ đặt mục tiêu hết năm 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Trên địa bàn 5 xã, phấn đấu có một xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập vùng nông thôn của thị xã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 105 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%... Đến năm 2025, trên địa bàn thị xã có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Theo baophapluat.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày