Thứ 7, 27/02/2021, 01:36[GMT+7]

Đông Triều: Phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 21/08/2020 | 15:43:39
449 lượt xem
Thị xã Đông Triều là địa phương đi đầu tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đạt được kết quả trên, thị xã đã phát huy sức mạnh từ người dân, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn đóng góp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của ông Lãnh Văn Chưng (thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều) cho thu nhập cao.

Trong quá trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định lấy người dân làm trung tâm của chương trình; tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân đồng thuận, thực sự là chủ thể trong thực hiện chương trình; phát huy rộng rãi dân chủ ở cơ sở để "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ". 

Với nông dân, đất là nguồn tư liệu sản xuất mang lại giá trị thặng dư. Vì vậy, để người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp thực hiện các tiêu chí về đường liên thôn, đường nội đồng…, các xã, phường đều rất chú trọng lấy ý kiến của người dân. Việc người dân được biết, được bàn, được làm, đã thực sự tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, những khó khăn dần được tháo gỡ. Kết quả là ngày càng nhiều tuyến đường thôn, xóm khang trang được xây dựng, người dân tích cực tham gia hiến đất, góp công, góp của để mở rộng đường.

Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Ly (thôn Đoàn Xá 1, phường Hồng Phong, dù đất ruộng không có nhiều, nhưng vì tuyến đường mở rộng phần lớn đi qua đất ruộng của gia đình ông, nên sau khi được xã tuyên truyền, vận động, gia đình ông bên cạnh bỏ công sức, đã hiến hàng trăm m2 đất cho việc mở rộng đường, gia đình ông cũng tự bỏ tiền đi mua các loại cây để trồng hai bên đường. Đến nay, tuyến đường liên khu 1 đã được bê tông hóa, rợp bóng mát bởi những hàng cây ven đường.

Cùng với vận động nhân dân, Đông Triều ưu tiên cho hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, hỗ trợ đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn; vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, tạm ứng vật tư thanh toán trả chậm, cùng với sự đóng góp của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, kênh mương... Thị xã thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ nguyên vật liệu trong xây dựng công trình hạ tầng nông thôn (đã hỗ trợ đầu tư 846 công trình dưới hình thức hỗ trợ xi măng theo tỷ lệ Nhà nước hỗ trợ 30%, nhân dân đóng góp 70%).

Trong 10 năm xây dựng NTM, hệ thống kênh tưới toàn thị xã đã được cứng hóa 257,7/400,25km, đạt 64,38%, đảm bảo phục vụ sản xuất; xây dựng được 250,45km đường giao thông; 100% tuyến đường trục xã, thôn được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cao áp.

Người dân thôn Phúc Thị, xã Việt Dân (TX Đông Triều) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. 

Vận động nhân dân làm đường liên thôn, xóm, nội đồng, thị xã  có 7.300 hộ dân hiến 173.608,1mđất (đất ở 8.946,6m2, đất nông nghiệp là 164.661,5m2); tháo dỡ 4.951,2 m2 tường bao, chặt 2.516 cây xanh các loại; huy động hơn 2.500 ngày công để mở rộng đường, kênh mương.

Tổng nguồn lực đầu tư trong nông nghiệp, xây dựng NTM từ năm 2011 đến nay của thị xã ước đạt trên 30.000 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ chiếm 0,2%, ngân sách tỉnh chiếm 1,4%, ngân sách thị xã và xã chiếm 2,7%.

Tỷ lệ hộ nghèo thị xã năm 2016 là 1,73%, đến năm 2019 còn 0,42% theo chuẩn nghèo đa chiều. Đến hết năm 2019, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.250 USD, tăng gấp 2,36 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 lần so với năm 2015.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng NTM luôn được cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến các địa phương thực hiện nghiêm túc, coi đây là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong xây dựng thôn mới. Thực hành dân chủ không chỉ là mục tiêu, động lực, mà đã trở thành "chìa khóa" tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng TX Đông Triều ngày càng đẹp giàu.

Theo baoquangninh.com.vn