Thứ 6, 23/04/2021, 21:52[GMT+7]

Hà Nội: Phấn đấu đến hết năm 2021 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 22/08/2020 | 10:17:11
714 lượt xem
Sở NN&PTNT Hà Nội đã có Báo cáo số 324/BC-SNN, về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

Theo đó, đến nay, toàn thành phố đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Dự kiến, hết năm 2020, có thêm 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Về xây dựng xã NTM và NTM nâng cao, đến nay có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn NTM, 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí. Dự kiến, đến hết năm 2020, có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nhìn chung, đời sống nông dân trên địa bàn thành phố không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn thành phố đạt 88,3%. Có 100% xã kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại.

Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 1,81% xuống còn 0,69% (chưa trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội), đến nay, có 3 huyện Đông Anh, Gia Lâm và Hoài Đức không còn hộ nghèo. Dự kiến, đến hết năm 2020, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 53 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 0,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70-75%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đạt từ 95% - 100%.

Về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM: Quy hoạch có 100% số xã đạt tiêu chí; giao thông có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt; thủy lợi có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt; điện có 100% số xã đạt tiêu chí; trường học có 361/382 xã đạt và cơ bản đạt, còn 21 xã chưa đạt; cơ sở vật chất văn hóa có 371/382 xã đạt và cơ bản đạt; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 365 xã đạt và cơ bản đạt; thông tin và truyền thông có 100% xã đạt tiêu chí; nhà ở dân cư có 100% số xã đạt và cơ bản đạt; thu nhập có 369/382 xã đạt và cơ bản đạt; hộ nghèo có 377/382 xã đạt và cơ bản đạt; lao động có việc làm có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt; tổ chức sản xuất có 100% xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí; giáo dục và đào tạo có 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí; văn hóa có 372/382 xã đạt và cơ bản đạt; môi trường và ATTP có 380/382 xã đạt và cơ bản đạt; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt; quốc phòng và an ninh có 381/382 xã đạt và cơ bản đạt.

Về kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2021, toàn thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM, có thêm 3 huyện đạt chuẩn NTM, có 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trở lên, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo phapluatxahoi.vn