Thứ 2, 19/04/2021, 07:34[GMT+7]

Bức tranh nông thôn mới ở Tiền An

Thứ 4, 03/03/2021 | 10:47:29
109 lượt xem
Xuất phát điểm là một xã nông nghiệp, Tiền An (TX Quảng Yên) không coi đó là điểm yếu mà biến đó trở thành thế mạnh để phát triển kinh tế, trở thành động lực để nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, bức tranh NTM ở Tiền An đã mang một gam màu mới, rực rỡ hơn, đời sống người dân cũng được nâng cao.

Tuyến đường liên thôn Cỏ Khê, xã Tiền An, được người dân và chính quyền chung tay xây dựng.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, bên cạnh việc tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu, năm 2020, xã Tiền An đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu kép đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm, Tiền An đã ban hành kế hoạch, xây dựng các mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện, đồng thời có đánh giá kết quả và nhiệm vụ, xây dựng lộ trình cụ thể; đôn đốc, hướng dẫn các thôn hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định.

Với mục tiêu rõ ràng, cùng các giải pháp cụ thể, chương trình xây dựng NTM ở Tiền An đã có những bước tiến quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu các ngành được chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Hiện nay, Tiền An đã quy hoạch được vùng sản xuất rau an toàn với trên 170ha, duy trì thương hiệu sản phẩm “Rau an toàn Quảng Yên”, xã có 1 công ty, 2 HTX sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

Bên cạnh đó, xã cũng tập trung thực hiện đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn theo hướng gắn với các dự án cụ thể đang triển khai trên địa bàn để nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm và qua đào tạo. Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98,3%, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 71%. Thu nhập của người dân Tiền An cũng được nâng cao, nếu như năm 2017 Tiền An về đích NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng/năm, thì đến năm 2019 là 52,8 triệu đồng, năm 2020 là 57,4 triệu đồng, có nơi lên đến 70,7 triệu đồng.

Mục tiêu chương trình xây dựng NTM năm 2021 của xã Tiền An:

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng; không còn hộ nghèo đa chiều như tiêu chí hiện hành. Tỷ lệ gia đình văn hóa giữ vững ở mức trên 92%; tỷ lệ thôn văn hóa đạt trên 80%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%.

Duy trì tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó trên 85% dân số được sử dụng nước sạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 86%. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 96%, môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phấn đấu 16/16 thôn đạt chuẩn NTM, tăng 6 thôn so với năm 2020; có 74 vườn đạt chuẩn NTM, tăng 32 vườn so với năm 2020; có trên 30 gia đình nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết cấu hạ tầng của Tiền An cũng có nhiều khởi sắc, đến nay đường trục thôn đã được bê tông hóa 100%; đường ngõ xóm được bê tông hóa trên 90%. Hệ thống đường giao thông đảm bảo an toàn, các đường trục thôn được gắn biển báo giao thông theo quy định; trên 80% đường trục thôn được lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh, cây bóng mát... Về cơ bản các công trình hạ tầng được quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp phát huy hiệu quả. Năm 2020, ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình xây dựng NTM trên 4,6 tỷ đồng.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 0,33%. Tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt trên 85%. Công tác cải cách hành chính, thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương...

Theo ông Vũ Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền An, phát huy những kết quả đạt được, để đạt mục tiêu xây dựng NTM năm 2021, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM mang tính thực chất, đi vào chiều sâu, nội dung đa dạng, hình thức phong phú tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa rộng; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Đặc biệt, triển khai và áp dụng cụ thể một số cơ chế khuyến khích đầu tư vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh; hình thành và phát huy hiệu quả các mô hình liên kết, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp. Từ đó, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững

Cùng với đó, xã cũng tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh ở khu vực nông thôn; tăng cường công tác bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan khu vực nông thôn; giữ vững an ninh trật tự ở khu vực nông thôn.

Theo baoquangninh.com.vn