Thứ 2, 17/05/2021, 02:28[GMT+7]

Hà Giang vận động nông dân tham gia các phong trào thi đua

Thứ 6, 16/04/2021 | 11:11:13
233 lượt xem
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang Trần Xuân Thủy cho biết, Hội đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021- 2025.

Người dân xã Phố Là (Đồng Văn) góp công làm đường bê tông nông thôn. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, tích cực hưởng ứng các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phái sau”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “Thực hiện tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”. 

Các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ; nội dung thi đua phải cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, cách làm mới, sáng tạo, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. 

Mỗi cấp Hội chọn ít nhất một khâu đột phá, xây dựng ít nhất một mô hình điển hình tiên tiến, mỗi cơ sở Hội đăng ký ít nhất một việc làm cụ thể có hiệu quả, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đối với phong trào dân vận khéo, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu các cấp hội đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vị chính trị tại địa phương.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tập trung vào việc tập hợp hội viên, nông dân triển khai các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tích cực tham gia các phong trào phát triến kinh tế, xã hội, phát triển sản xuất, các phong trào từ thiện, tình nguyện; sáng tạo, tiết kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới; hiến đất làm đường; xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội; xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự; xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị; bảo vệ môi trường; tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trong cộng đồng dân cư...

10 năm qua, nông dân tỉnh Hà Giang thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đã có gần 3000 mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cấp, làm mới được 5.932 km đường giao thông nông thôn các loại; cải tạo, nâng cấp 1.398 phòng học; xây mới 774 nhà văn hóa thôn; xây nhà tắm được 31.313 công trình; xây được 38.259 nhà vệ sinh… Nhân dân hiến trên 3.093.344 m2 đất, đóng góp trên 2,8 triệu ngày công, ủng hộ gần 15 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều mô hình đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, giải quyết việc làm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo; vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Theo daihoi13.dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày