Thứ 4, 21/02/2024, 11:09[GMT+7]

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chiều ngày 1/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

01.02.2024 | 21:26 PM

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ: Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 16/11, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về...

16.11.2023 | 17:12 PM

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 13/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ...

13.11.2023 | 10:01 AM

Quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho cán bộ công đoàn

Chiều ngày 18/10, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban...

18.10.2023 | 18:01 PM

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2023

Sáng ngày 6/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện...

06.10.2023 | 15:38 PM

Tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Ngày 5/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng...

05.07.2023 | 11:11 AM

Liên đoàn Lao động tỉnh: Quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 26/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về...

26.05.2023 | 17:57 PM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu...

28.02.2023 | 15:11 PM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 18/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...

18.10.2022 | 19:42 PM

Triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp...

23.05.2022 | 15:36 PM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 15/4, tại kỳ họp thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý...

15.04.2022 | 15:46 PM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 20/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị...

20.01.2022 | 20:51 PM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 19/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành...

19.11.2021 | 18:49 PM