Thứ 3, 25/06/2024, 19:57[GMT+7]

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ: Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ 5, 16/11/2023 | 17:02:43
5,922 lượt xem
Chiều ngày 16/11, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06 tới các đại biểu.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06, trong đó tập trung vào một số vấn đề tồn tại, hạn chế của đội ngũ công nhân lao động Thái Bình thời gian qua; quan điểm, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết và những nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Các đại biểu được thông tin những nội dung của Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 về các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn tỉnh về phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở, công nhân được học tập và nâng cao trình độ kỹ năng nghề...

Các đại biểu dự hội nghị.

Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa quan trọng với tổ chức công đoàn và  đội ngũ công nhân lao động. Vì vậy, sau hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các nghị quyết, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với thực tế, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động của huyện ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

 Nguyễn Cường