Thứ 5, 30/03/2023, 08:46[GMT+7]

Vụ đông ở Vân Trường: Không cho đất nghỉ

Sinh thời, Bác Hồ dù bận trăm công nghìn việc, vẫn thường dành thời gian về những miền quê, ra tận cánh đồng gặp gỡ, động viên người nông dân chăm chỉ,...

16.12.2022 | 08:57 AM

Vân Trường: Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, xã...

18.11.2021 | 09:15 AM

Vân Trường: Duy trì ổn định diện tích khoai tây vụ đông

Những năm gần đây, khoai tây đã trở thành cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông, mang lại nguồn thu nhập cho nông dân xã Vân Trường (Tiền Hải). Hiện...

14.01.2021 | 09:21 AM