Thứ 3, 16/04/2024, 01:08[GMT+7]

“Tổng tư lệnh” của lòng dân

Cuốn sách “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế” ra mắt bạn đọc hôm nay, một lần nữa cho thấy...

20.06.2023 | 09:20 AM

Xuân về trên những con đường ý Đảng hợp lòng dân

Với những chủ trương đúng đắn, kịp thời, được nhân dân ủng hộ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Quỳnh Phụ, chỉ sau một thời...

22.01.2023 | 01:54 AM

Quỳnh Phụ: Xuân về trên những con đường ý Đảng, lòng dân

Với những chủ trương đúng đắn, kịp thời, được nhân dân ủng hộ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Quỳnh Phụ, chỉ sau một thời...

16.01.2023 | 08:53 AM

Sức mạnh từ thế nước và lòng dân

Trải bao thăng trầm của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân oanh liệt đánh bại những kẻ thù xâm lược hùng...

16.08.2022 | 08:48 AM

Về nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân

Về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một nhu cầu tình cảm, một phong tục tập quán mới, một sinh hoạt truyền thống biết ơn cội...

21.07.2022 | 07:52 AM

Nông thôn đổi mới - Thành quả từ sự thống nhất ý Đảng, lòng dân

Ngày 11/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1896/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...

13.12.2021 | 14:43 PM

Quốc hội phải là của lòng dân!

Quốc hội phải là Quốc hội của lòng dân, đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, những người đang tràn đầy niềm tin và hy vọng về một tương lai...

24.05.2021 | 09:54 AM

Để lòng dân mỗi ngày thêm ấm

Nơi biên cương, có những người con quê lúa đang lặng thầm vượt mọi khó khăn cùng đồng bào các dân tộc chung sức bảo vệ, dựng xây vùng biên ngày thêm khởi...

05.02.2021 | 08:43 AM

Đại hội XIII: Đại hội của ý Đảng, lòng dân, niềm tin và sự đổi mới

Dõi theo Đại hội XIII của Đảng, các nhân sỹ, trí thức và người dân Thủ đô Hà Nội đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình trước thành công của Đại hội...

01.02.2021 | 16:00 PM

Những công trình của ý Đảng, lòng dân trên vùng trà sơn Can Lộc

Hơn 15 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa và ngân sách xã; hàng trăm ngày công của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã góp sức làm nên chuỗi hoạt động ý nghĩa,...

25.02.2020 | 10:54 AM

Ý Đảng – lòng dân trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là công việc của nhân dân, lấy sức dân để lo cho dân. Tinh thần ấy đã được Trung ương cũng như tỉnh Thanh Hóa định hướng...

04.02.2020 | 10:15 AM

Nông thôn mới trong lòng dân

Khoảng 10 năm trước, khái niệm xây dựng NTM còn khá lạ lẫm với người dân nông thôn thì bây giờ, dễ dàng nhận thấy thành quả đó đã tạo nên những miền quê...

03.02.2020 | 08:49 AM