Thứ 6, 31/03/2023, 20:25[GMT+7]

Phát huy vai trò của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, Hội Nông dân tỉnh đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông...

21.01.2023 | 14:37 PM

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Kiến Xương

Phát triển nông nghiệp hiện đại là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cùng với vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng,...

31.12.2022 | 19:12 PM

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm

Những năm gần đây, mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều thanh niên. Sự tham gia trực tiếp của...

31.08.2022 | 18:12 PM

31.220 tỷ đồng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tính đến ngày 31/7, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính...

23.08.2022 | 15:12 PM

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Quyết tâm vận động nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn

Một trong những yêu cầu khi thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây...

03.06.2021 | 09:34 AM

(tin hay bài) Hiện thực hóa phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn

Trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đều xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cùng với các chính sách của Trung ương, Thái Bình đã chủ động ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tận dụng các chính sách...

24.08.2020 | 10:14 AM

22.330 tỷ đồng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đến hết tháng 5/2020, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.330 tỷ đồng với...

24.06.2020 | 08:56 AM

Phát triển nông nghiệp: Nhìn từ việc áp dụng cơ giới hóa

Những năm qua, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã và đang được các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện, mang lại nhiều...

23.12.2019 | 08:57 AM

Chế phẩm vi sinh AT - YTB: Góp phần cải tạo môi trường và phát triển nông nghiệp

Chế phẩm vi sinh là các sản phẩm được sản xuất từ nhóm các vi sinh vật hữu ích, không gây bệnh, an toàn với con người, vật nuôi và môi trường.

17.06.2019 | 15:18 PM