Thứ 3, 26/09/2023, 18:46[GMT+7]

Tiền Hải - vận hội mới, khí thế mới

Thứ 6, 29/05/2020 | 08:05:39
8,314 lượt xem
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải luôn xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cốt lõi của công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ảnh tư liệu

Từ mục tiêu đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiền Hải đã tập trung lãnh đạo; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo sâu sát, cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương trong từng thời điểm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của tỉnh, phong trào thi đua xây dựng NTM ở Tiền Hải đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và trở thành phong trào sâu rộng, nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện.  

Trong 10 năm (2010 - 2020), tổng nguồn vốn đã huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM là 2.249 tỷ đồng, trong đó: Từ nguồn ngân sách nhà nước 1.400 tỷ đồng; huy động nhân dân đóng góp 849 tỷ đồng. Nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất, ủng hộ tiền và ngày công lao động để đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Nhiều người con xa quê cũng tích cực ủng hộ tinh thần, vật chất để chung sức cùng quê hương xây dựng NTM.

Với nguồn lực đó, đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại: Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường học, trạm y tế... được đầu tư hoàn thiện khang trang, sạch đẹp; thu nhập bình quân đầu người tăng cao; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa được nâng lên; các thiết chế văn hóa ở cơ sở được tăng cường, văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Diện mạo nông thôn mới ở Tiền Hải.

Từ những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM, tháng 10 năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải vui mừng, phấn khởi được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Đây là sự cổ vũ, động viên to lớn, ghi nhận sự nỗ lực, chung sức đồng lòng và quyết tâm phấn đấu rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải; là mốc son mới tô thắm thêm thành tích, truyền thống của quê hương; đồng thời là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với xây dựng NTM, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cơ cấu giống lúa và phương thức gieo cấy tiếp tục chuyển dịch, phát triển thêm nhiều cánh đồng lớn có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; chăn nuôi ổn định và phát triển theo hướng mở rộng quy mô áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định, đã và đang hình thành, nhân rộng các mô hình nuôi tôm thẻ công nghệ cao, mang lại năng suất và giá trị kinh tế cao ở các xã Đông Minh, Nam Thịnh, Nam Phú... Lĩnh vực văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm, an ninh trật tự ở nông thôn được đẩy mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,76%. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục được đẩy mạnh với các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học được giữ vững. Toàn huyện có 78/86 trường học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, đạt 90,7%; có 3/4 trường THPT đạt chuẩn, bằng 75%. Thi đua trên lĩnh vực y tế phát huy được hiệu quả góp phần tích cực trong công tác phòng, chống bệnh dịch, bảo vệ, chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 90,6%. Giữ vững chuẩn y tế mức độ II ở trạm y tế các xã, thị trấn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển sâu rộng gắn với xây dựng NTM. Toàn huyện có 91% gia đình; 93% thôn, tổ dân phố; 91% xã, thị trấn và 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Thanh niên lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Tuổi cao gương sáng”... Tích cực vận động hội viên, đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, phát huy những kết quả đạt được trong những năm xây dựng NTM, với lợi thế nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, chương trình xây dựng NTM của huyện tiếp tục thực hiện theo hướng phát triển nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng cánh đồng lớn có bao tiêu sản phẩm; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao và chế biến. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ dân trí; giữ môi trường sinh thái trong sạch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM ở các xã, thị trấn gắn với quy hoạch Khu kinh tế; tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về phát triển Khu kinh tế; tập trung huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại Khu kinh tế Thái Bình, trong đó tập trung giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, các dự án trong Khu kinh tế. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư xây dựng và sản xuất, kinh doanh cho các dự án đầu tư trong Khu kinh tế.

Tiền Hải đã trở thành huyện  NTM và là huyện nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, trong tương lai không xa sẽ mở ra diện mạo mới về phát triển kinh tế - xã hội. Với vận hội mới, khí thế mới và niềm tin mới, cùng với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương 14/10, Tiền Hải sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng Tiền Hải trở thành huyện giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Phạm Hồng Tùng
(Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày