Thứ 5, 05/10/2023, 03:46[GMT+7]

Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu đề ra

Thứ 6, 24/07/2020 | 10:21:39
481 lượt xem
Là tỉnh biên giới của vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp. Nhưng với sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân, dự kiến cuối năm nay, Tây Ninh sẽ đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Người dân đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn

Xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu 

Tính đến thời điểm hiện tại, Tây Ninh có 42/80 xã đạt chuẩn NTM. Kế hoạch cuối năm 2020, Tây Ninh sẽ có 53 xã đạt chuẩn NTM, chiếm trên 66% số xã toàn địa bàn tỉnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X (chỉ tiêu 50% xã NTM). Nhiều địa phương cấp xã đang hướng đến xây dựng NTM nâng cao. 

Điểm nổi bật nhất sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM của Tây Ninh là thực hiện đồng bộ giữa đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn. Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2020 có trên 2.200 km đường giao thông nông thôn được đầu tư; vận động nhân dân hiến trên 122.000 m2 đất; đóng góp trên 110.000 ngày công làm 58 km đường giao thông nông thôn; gắn trên 8.000 bóng đèn thắp sáng đường quê trị giá trên 2,4 tỷ đồng; trồng 7.300 cây xanh; khai thông 26 km kênh mương nội đồng; kiên cố hóa 239 km kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã... 

Đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh có 278 trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; xây dựng mới và nâng cấp 36 Trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã; 255 Nhà văn hóa đạt chuẩn; cải tạo, nâng cấp 15 chợ nông thôn; 80/80 xã đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, có phủ sóng hoặc mạng để truy cập internet cho người dân khu vực nông thôn; toàn tỉnh có 69 mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; trên 98% gia đình đăng ký gia đình văn hóa và 100% cơ sở tôn giáo đăng ký cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh.

Phát huy vai trò của các Chi bộ Đảng 

Phong trào Tây Ninh chung sức xây dựng NTM đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; mỗi cấp, ngành đã xác định rõ cách làm, lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ vai trò của Chi bộ Đảng từ các cấp, khu dân cư và vai trò chủ thể trực tiếp của từng hộ dân. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các xã cũng đặc biệt quan tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM đối với các xã đã đạt chuẩn NTM và xây dựng NTM theo hướng nông thôn kiểu mẫu gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, Tây Ninh tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án xây dựng NTM. Trong đó, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng biên giới. Ưu tiên một số lĩnh vực như: Giao thông, thuỷ lợi để phát triển hạ tầng nông nghiệp, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, công trình cấp nước sinh hoạt. Nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả để tăng thu nhập cư dân nông thôn; nâng cao năng suất cây trồng truyền thống. Tiếp tục chuyển đổi vùng sản xuất hiệu quả thấp sang trồng rau quả, cây ăn trái, cây trồng phù hợp. Triển khai chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ đối với lúa đặc sản, rau, cây ăn quả, gà ta, bò sữa, bò thịt, thủy sản. Thực hiện dự án hỗ trợ xử lý khí thải tại các làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn… 

Theo congthuong.vn